PROJEKTY

Jurajski Fotoklub otrzymał dofinansowanie z Urzędu Miasta Częstochowy na realizację Zadania Publicznego FOTOKREACJA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ – ALEJE EUROPY.

Celem zadania jest rozbudzenie twórczych umiejętności mieszkańców Częstochowy na polu fotografii i video, pobudzenie aktywności twórczej młodzieży. Zadanie będzie realizowane poprzez zorganizowanie warsztatów, wystaw i plenerów fotograficznych połączonych z konkursami na najlepszą fotografie związaną z miastem jako forma egzystencji współczesnego człowieka. Skonfrontujemy fotograficznie częstochowską przestrzeń miejską z innymi miastami Europy.

Powyższe zadanie przybliża świadome zastosowanie medium fotograficznego do opisywania obrazem emocji , otoczenia i problemów egzystencjalnych współczesnego człowieka. Uwrażliwia na piękno otoczenia, aktywując działania twórcze. Promuje fotografie jako sztukę, integruje środowisko fotograficzne i zwraca uwagę na wpływ wysokiej technologii na kształt współczesnej fotografii.

Zapraszamy członków Jurajskiego Fotoklubu do realizacji tego zadania.

Zgłoszenia pisemne do dn.10.04.2014 na adres jodlowski@rok.czestochowa.pl