Festiwal Fotografii Industrialnej

Festiwal Fotografii Industrialnej – 8-17 maja 2015 – Siemianowice Śląskie

Strona festiwalu: www.indufotofest.pl

Profil na FB: https://www.facebook.com/pages/Festiwal-Fotografii-Industrialnej/603252989776191

Festiwal Fotografii Industrialnej jest formą przeglądu twórczości profesjonalnej i amatorskiej przedstawiającej w sposób kreatywny przestrzenie przemysłowe. Przedstawienie kreatywne tych przestrzeni jest sformułowaniem, które obejmuje różne formy przekazu zawarte w obrazie fotograficznym. Dlatego w ramach Festiwalu zobaczyć będzie można typową fotografię architektury, projekty dokumentalne, reportaże czy tzw. fotografię „urbexową”.

Miejscem odbywania się Festiwalu jest Górny Śląsk – region ściśle związany z głównym motywem Festiwalu jakim jest przemysł. Obszar ten stał się doskonałym plenerem fotograficznym dla wielu fotografów ze względu na unikalne w skali kraju krajobrazy industrialne, ale także ze względu na potrzebę dokumentowania znikających w zastraszającym tempie jego elementów. Wiele projektów fotograficznych dotyka problemu degradacji obiektów postindustrialnych stając się jednocześnie sprzeciwem wobec takiego stanu rzeczy. W tym miejscu pojawia się drugi, korespondujący z samą istotą fotografii, wymiar Festiwalu – ukazanie stanu zachowania poprzemysłowego dziedzictwa, jego zmarnowanego potencjału w odniesieniu do możliwości zagospodarowania, wykorzystania i dalszej eksploatacji w zmienionej formie jako istotnego elementu dopełniającego tożsamość regionu. Stąd wynika lokalizacja wystaw w obiektach poprzemysłowych pełniących z powodzeniem nowe funkcje w przestrzeni publicznej.

Informacje na temat festiwalu:        kontakt@indufotofest.pl

Informacje na temat wystaw:           wystawy@indufotofest.pl

Informacje na temat warsztatów:   warsztaty@indufotofest.pl

Informacja dodatkowa:

Warsztaty Fotografii Industrialnej w dniach 17-19 kwietnia 2015 r.

Regulamin warsztatów na stronie: http://www.indufotofest.pl/resources/upload/Regulamin%20Warsztat%C3%B3w%20Fotografii%20Industrialnej.pdf