Spacerkiem przez fotografię – spotkanie III – Kompozycja, prezentacja fotograficzna

Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach

www.dkchwalowice.pl

Rybnik ul. 1 Maja 91B, tel. 32 4216222

 

zaprasza na niecodzienne i nietypowe warsztaty fotograficzne:

SPACERKIEM PRZEZ FOTOGRAFIĘ - cykl spotkań artystyczno-kompozycyjnych.

 

Spotkanie III – Kompozycja…, prezentacja wystawiennicza.

Sobota 7 marca 2015 r. – początek o godz. 10.00

 

Spotkanie poprowadzi Artur Rychlicki - fotograf, pedagog, filozof, twórca autorskich warsztatów fotografii www.warsztaty-fotograficzne.org.

 

Cena warsztatu – to jedyne 20 zł.

Zgłoszenia udziału w warsztacie proszę wysyłać na maila: dkchwalowice@wp.pl.

Szczegółowych informacji udziela Krzysztof Łapka – tel. 513064196 , dkchwalowice@wp.pl.

 

Warsztaty są skierowane do wszystkich osób, które chciałyby poszerzyć swój język estetycznego i artystycznego wyrazu. Są to próby nauki szerokiego rozumienia fotografii, czyli jak filozofować przy pomocy aparatu fotograficznego, jak rozwijać swoją świadomość, aby w pełni móc twórczo wyrazić siebie. Cztery spotkania – fotograficzne spacerki na temat znaczenia wrażeń zmysłowych w fotografii.

 

Spotkanie III, podobnie jak spotkanie II będzie poświęcone kompozycji i estetyce obrazu fotograficznego – poznanie tajników estetyki fotografii, aby w kontrolowany i świadomy sposób przekazać w fotografii to, co jest w niej istotne, aby obraz fotograficzny stanowił harmonijny układ interesującej treści i niebanalnej formy.

W pierwszej części spotkania omówiony zostanie materiał „domowy” z sugestiami dróg podjęcia tematu przez prowadzącego. A zadanie domowe dla uczestników warsztatu polega na przygotowaniu fotografii (w formie elektronicznej) w następujących tematach:

1. Wywróćmy to wreszcie do góry nogami.

2. Księga jest mitem, moje dziecko.

3. Cudowna chwila, a będą ich jeszcze miliony.

W drugiej części spotkania omówimy temat przygotowania prezentacji wystawienniczej, oraz uzyskamy odpowiedź na pytanie „dlaczego slide show, to jednak nie prezentacja fotograficzna”, czyli przygotowanie fotografii do wystawy fotograficznej.

 

Artur Rychlicki - krakowski fotograf, studiował filozofię, swoje prace wystawiał w Polsce, Wielkiej Brytanii, Danii, prowadził tam również warsztaty fotograficzne. Współpracował w projektach artystycznych m.in. z Richardem Demarco oraz Andrea Cusumano. Specjalizuje się w fotografii analogowej (techniki srebrowe) oraz technikach szlachetnych (m.in. guma chromianowa). Na zajęciach warsztatowych prowadzi również wykłady z historii fotografii, sztuki oraz z zagadnień związanych z estetyką. Od dziecka związany ze sztuką i osobą Tadeusza Kantora (jest synem aktorów od lat współpracujących i związanych z teatrem „Cricot 2″). Autor znaczących wystaw m.in. wystawy pt. „Podróżni”, która stanowi ogólną refleksję na temat drogi każdego człowieka, poszukiwania i spotykania innych osób.