Granty z Urzędu Miasta Częstochowy – ważne

Zapraszamy członków Jurajskiego Fotoklubu do składania propozycji wniosków o granty z Urzędu Miasta Częstochowy. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta /zakładka organizacje pozarządowe, NGO/.
Ewentualne propozycje proszę skonsultowac z Prezesem JF Sławomirem Jodłowskim