Jurajski Fotoklub ST na Nocy Kulturalnej – ważne

Członkowie Jurajskiego Fotoklubu zainteresowani udziałem w Nocy Kulturalnej

proszeni są o pilny kontakt z

Prezesem

Sławkiem Jodłowskim