O nas

STATUT                       WŁADZE

Jesteśmy Stowarzyszeniem formalnie działającym, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym  o nr KRS 0000478283
REGON 243372408
numer rachunku BGŻ   28203000451110000002835590

SPOTKANIA JURAJSKIEGO FOTOKLUBU CZĘSTOCHOWA

ODBYWAJĄ SIĘ

w KAŻDY PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA o GODZ. 19.00

za wyjątkiem dni świątecznych (następny poniedziałek miesiąca)

w GALERII ARTFOTO REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY

w Częstochowie

u. Ogińskiego 13a

Jurajski Fotoklub nawiązuje do tradycji Fotoklubu Polskiego, którego głównym celem było rozwijanie fotografii artystycznej, nazwanej przez Jana Bułhaka – fotografiką.
Statutowym celem działania Fotoklubu Częstochowa jest rozwój i upowszechnianie fotografii artystycznej oraz współuczestniczenie w rozwoju kultury. Stowarzyszenie reprezentuje interesy twórcze i zawodowe swych członków.

 

1.      Cele podstawowe

a/ popieranie działalności twórczej w dziedzinie fotografii

b/ działalność edukacyjna w zakresie fotografii i video – organizacja warsztatów, prelekcji, spotkań autorskich, plenerów fotograficznych w kraju i zagranicą

c/ wymiana informacji oraz dyskusję dyskusje dotyczące spraw

artystycznych i technicznych fotografii, a także materiałów

fotograficznych i sprzętu

d/ wzajemna ocena prac przedstawianych przez członków i gości oraz  zestawów przygotowanych na wystawy i konkursy. Udział w comiesięcznych spotkaniach Fotoklubu

w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie

e/ informowanie członków o aktualnie odbywających się konkursach,   wystawach i innych imprezach fotograficznych

f/  organizowanie wspólnych wyjazdów na wystawy fotograficzne

do innych miast, plenerów fotograficznych oraz warsztatów fotograficznych

g/ nawiązywanie międzynarodowych kontaktów fotograficznych  z organizacjami o podobnym profilu za granicą

g/ podnoszenie poziomu artystycznego prac członków poprzez udział  w wystawach i plenerach fotograficznych oraz dążenie do nadawania  kolejnym osobom statusu członków Jurajskiego Fotoklubu Częstochowa

h/ organizowanie cyklicznych, lokalnych przeglądów fotografii

o charakterze konkursowym – o wcześniej określonych tematach

i/ pomoc przy organizowaniu wystaw indywidualnych członków

j/ współpraca przy organizowaniu wystaw z ROK oraz organizacja

wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych

 

 

Aktualnie Jurajski Fotoklub liczy 35 członków.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wstąpienia w szeregi członków Jurajskiego Fotoklubu.