Plener fotograficzny Wilno 2014

Przyjmujemy zgłoszenia na Plener Fotograficzny WILNO 2014. Plener odbędzie sie w dniach 7 – 15 września 2014 r.
Orientacyjny koszt uczestnictwa ok. 1000 zł. Częściowe koszty uczestnictwa /transport Polski BUS/ pokryje JF z przyznanego nam grantu z CARA.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkie szczegóły związane z plenerem – proszę o kontakt z Prezesem JF Sławkiem Jodłowskim. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja 2014 r.
Serdecznie zapraszamy