REGULAMIN

REGULAMIN
Fotograficznych konkursów cyklicznych organizowanych przez
Stowarzyszenie Twórców Jurajski Fotoklub RP w Częstochowie

1. Celem konkursów cyklicznych jest konfrontacja wypowiedzi fotograficznej oraz doskonalenie warsztatu fotograficznego. Terminy i tematykę konkursów ustalają członkowie Stowarzyszenia Jurajski Fotoklub RP.
2. Konkursy cykliczne są dostępne dla wszystkich osób, które zaprezentują prace związane tematycznie z właściwą edycją i dostarczą je przed spotkaniem, w czasie którego przeprowadzona będzie ocena.
3. Minimalny format fotografii przedstawionych do oceny to A4 (20 x 30) cm.
4. Nie ogranicza się techniki wykonania fotografii, ale przedstawiona praca do oceny musi być wykonana na papierze.
5. Prace oceniają członkowie Stowarzyszenia mający do dyspozycji 3 punkty.
6. Każdy autor może przedstawić maksymalnie pięć fotografii, niezależnie czy stanowią one cykl czy pojedyncze prace (autor musi zadeklarować czy prace są zestawem, czy nie).
7. Najlepszą pracę lub cykl prac stanowiący tematyczną całość, wybiera się po zsumowaniu ocen. Autor pracy, która uzyskała największą liczbę punktów w cyklu miesięcznym, zostaje Fotografem Miesiąca. Autor prac, który uzyskał sumarycznie najwięcej punktów w cyklu rocznym, zostaje Fotografem Roku i otrzymuje nagrodę główną.
8. Autorzy, którzy zajęli miejsca od II do V również zostaną wyróżnieni i otrzymają nagrody w zależności od posiadanych środków.
9. Organizatorzy poczynią starania dotyczące publikacji prac i wyników konkursów w lokalnych mediach.