Składki za rok 2013 i 2014

Wszystkich członków którzy zalegają ze skladkami za rok 2013 i 2014 prosimy o ich uregulowanie. To bardzo ważne dla funkcjonowania JF oraz istotne przy rozliczeniach z Urzędem skarbowym. Członkowie którzy nie uregulują składek zostaną skreśleni z listy członków JF zgodnie ze Statutem JF. Bardzo chcemy uniknąć podobnej sytuacji ale musimy przestrzegać Statutu bo nas /Zarząd/ również z tego rozliczą/
Dziękuje w imieniu Zarządu JF.
Sławomir Jodłowski