Zebranie członków JF

Walne zebranie wszystkich członków Jurajskiego Fotoklubu odbędzie sie w dniu 5 maja 2014 r. o godz.19.00 /podczas następnego spotkania w JF/. W programie zebrania
- odczytanie sprawozdania z działalności JF za rok 2013
- odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
- omówienie planu działalności na rok 2014
- bieżące sprawy Jurajskiego Fotoklubu
OBECNOŚĆ WSZYSTKICH CZŁONKÓW OBOWIĄZKOWA